Projekt STRENGTH WOMEN nudi podporo nizko kvalificiranim ženskam z migrantskim ozadjem pri vključevanju v družbo in na trg dela z razvojem, preizkušanjem in izvajanjem digitalnih učnih pripomočkov.

Z razvojem digitalnih učnih nalog se tako ženskam z migrantskim ozadjem kot tudi učiteljem pomaga pri ravnanju s sodobnimi digitalnimi mediji in vsebinami, za katere imajo trenutno izredno malo ali nič izkušenj.

Slovenščina