Projekt

Vključevanje migrantk z nizkimi kvalifikacijami v družbo in svet dela je pomembna in po vsej verjetnosti vse pomembnejša naloga na področju vključevanja v Evropi v prihodnjih letih. Vključevanje in uporaba digitalizacije v procesu usposabljanja in vključevanja v družbo bosta odločilnega pomena. Nenazadnje tudi zato, da bi se zoperstavili trenutnemu trendu, saj po oceni OECD vse večja avtomatizacija v svetu dela ogroža delovna mesta zlasti nizko kvalificiranih delavcev.

(prim. FAZ 25.04.2019)

STRENGTH WOMEN poudarja potrebo in nujnost, da se z digitalizacijo seznanijo tudi ženske z migrantskim ozadjem in nizkimi kvalifikacijami.

Slovenščina