Odtis

Bildungszentrum Lernen+Technik gGmbH Dresden
Wiener Straße 43
01219 Dresden, Germany

Telefon: +49 351 4175304-0
Faks: +49 351 4175304-9
E-pošta: bz@lernen-technik.de

Zastopnik:
Dr. Steffen Krause

Poslovni register:
Poslovni register
Lokalno sodišče Dresden
HRB 16100

Slikovne pravice:
Slike iz istockphoto.com in pixabay so bile uporabljene na teh straneh.

Zavrnitev odgovornosti
Avtor si pridržuje pravico, da ne odgovarja za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost informacij. Odškodninski zahtevki zoper avtorja, ki se nanašajo na materialno ali idejno škodo, povzročeno z uporabo ali neuporabo predstavljenih informacij in/ali z uporabo nepravilnih in nepopolnih informacij, so načeloma nemogoči, če na strani avtorja ni mogoče dokazati namerne ali grobe malomarnosti, za katero bi lahko bil kriv.
Vse ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Del strani ali celotno publikacijo, vključno z vsemi ponudbami in informacijami, lahko avtor razširi, spremeni ali delno ali v celoti izbriše brez posebnega obvestila.

Reference in povezave
Avtor ni odgovoren za nobeno vsebino, ki je povezana ali na katero se sklicuje z njegovih strani - razen če je v celoti seznanjen z nezakonito vsebino in bi lahko obiskovalcem svojega spletnega mesta preprečil ogled teh strani.
Avtor izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezav na povezanih straneh ni bilo mogoče zaznati nezakonite vsebine. Avtor nima nobenega vpliva na sedanjo in prihodnjo zasnovo, vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Zato se izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezave. Ta izjava velja za vse povezave in reference, ki so postavljene v okviru avtorjeve spletne ponudbe, ter za zunanje zapise v knjigah gostov, diskusijskih forumih, imenikih povezav, poštnih seznamih in vseh drugih oblikah baz podatkov, ki jih je vzpostavil avtor in do katerih je mogoč zunanji pisarniški dostop. Odgovornost za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe takšnih informacij, nosi izključno ponudnik spletnega mesta, na katerega se sklicuje, in ne tisti, ki se na zadevno publikacijo zgolj sklicuje prek povezav.

Avtorske pravice
Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice za slike, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki se uporabljajo v vseh publikacijah, uporabljati slike, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali uporabljati grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila brez licence.
Za vsa imena blagovnih znamk in blagovne znamke, ki so omenjene na spletni strani in so morda zaščitene s strani tretjih oseb, brez omejitev veljajo določbe veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke ne pomeni, da ni zaščitena s pravicami tretjih oseb!
Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je ustvaril avtor sam, ima izključno avtor strani. Brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno podvajanje ali uporaba predmetov, kot so diagrami, zvoki ali besedila, v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah.

Varstvo podatkov
Če je dana možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), se ti podatki vnesejo prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev sta dovoljena - če in kolikor je to tehnično mogoče in razumno - brez navedbe osebnih podatkov ali pod navedbo anonimiziranih podatkov ali vzdevka. Uporaba objavljenih poštnih naslovov, telefonskih številk ali številk telefaksa ter e-poštnih naslovov za namene trženja je prepovedana, kršitelji, ki pošiljajo neželena neželena sporočila, bodo kaznovani. Izrecno si pridržujemo pravico, da v primeru kršitve te prepovedi proti pošiljateljem tako imenovane neželene pošte sprožimo sodni postopek.

Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti
To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne publikacije, iz katere ste bili napoteni. Če deli ali posamezni izrazi te izjave niso zakoniti ali pravilni, to dejstvo ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.

Slovenščina