Učenje

Ta učna platforma, ki je eden od rezultatov projekta STRENGTH, udeležencem izobraževanja odraslih in izobraževalcem ponuja digitalne učne pripomočke, didaktično gradivo in učne načrte s programom usposabljanja.

Cilj je opolnomočiti izobraževalce odraslih pri podpori, usposabljanju in vključitvi žensk z migrantskim ozadjem za uporabo digitalnega učenja za lažjo socialno in poklicno vključevanje v družbo.

Usposabljanje izobraževalcev odraslih je v okviru projekta koristno, saj jim bodo posodobljene učne vsebine in digitalni učni pripomočki pomagali pri njihovem vsakdanjem delu.

Ta platforma je namenjena dvema glavnima ciljnima skupinama:

Izobraževalci odraslih lahko med naborom nalog poiščejo digitalne naloge, ki so primerne za njihovo učno skupino. Skupaj z nalogami iz področij socialnega in poklicnega vključevanja, jezikovnega usposabljanja in osnovnih digitalnih kompetenc prejmejo didaktično gradivo in učni načrt s programom usposabljanja.

Ženske z migrantskim ozadjem, ki so prikrajšane za izobraževanje lahko spoznajo digitalne naloge, ki smo jih pripravili na temo socialne vključenosti, poklicnega vključevanja, jezikovnega usposabljanja in osnovnih digitalnih kompetenc. Uporabili smo različne tipe nalog (npr. naloge z več možnimi odgovori, naloge iskanje parov in naloge z vstavljanjem ustreznih besed), ki združujejo bralno in slušno razumevanje z digitalnimi kompetencami.

Platforma je dostopna prek računalnika in pametnega telefona.

Kliknite na vaše učno področje in si oglejte ponujeno vsebino.

 

Slovenščina