Delavnica usposabljanja za trenerje odraslih v Dresdnu / Nemčija

Partnerji projekta STRENGTH vabijo izobraževalce odraslih na tridnevno delavnico, ki bo od 19. do 21. junija 2024 potekala na Tehnični univerzi v Dresdnu.

Projekt STRENGTH ženskam z migrantskim ozadjem, ki imajo željo po socialni in poklicni vključenosti, ponuja digitalne učne naloge, didaktično gradivo in učni načrt s programom usposabljanja za učitelje v izobraževanju odraslih.

Tridnevna delavnica usposabljanja bo potekala v čudovitem mestu Dresden, udeležili pa se je bodo izobraževalci odraslih iz Nemčije, Avstrije, Slovenije in Francije.

Delavnico sestavljajo 4 moduli, ki bodo učitelje opolnomočili za podporo pri usposabljanju in vključevanju žensk z migrantskim ozadjem z uporabo digitalnega učenja, ki bi udeleženkam omogočilo lažje socialno in poklicno vključevanje.

Prvi modul se osredotoča na izobraževalne pristope in učne metode, ki so pomembne pri poučevanju ranljivih ciljnih skupin. V okviru Digcompa bomo razpravljali o kompetencah, ki so potrebne pri uporabi digitalnih orodij in spletnega učenja. V tem modulu se bomo osredotočili tudi na različne vrste učenja, od frontalnega poučevanja v razredu do poučevanja preko spleta ter kaj ti načini pomenijo učiteljem.

V drugem modulu bomo raziskali različna spletna učenja in orodja (aplikacije, spletne strani, platforme itd.), ki jih je mogoče enostavno in učinkovito uporabiti v digitalnih tečajih s ciljno skupino. Prav tako je cilj tega modula pojasniti razliko med orodji za učenje in orodji za poučevanje, ki jih uporabljajo učitelji.

Tretji modul se v celoti osredotoča na projekt STRENGTH in njegove rezultate. Udeleženci bodo spoznali spletno aplikacijo LearningApps in naloge, ki smo jih ustvarili za socialno in poklicno vključevanje, učenje jezika in pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Vaje so na voljo v angleščini, nemščini, francoščini in slovenščini, izvajajo pa se lahko na računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Udeleženci bodo pridobili tudi vsa potrebna navodila za ustvarjanje lastnih nalog v aplikaciji. V okviru modula se bomo osredotočili tudi na različne evropske ravni jezikovnih kompetenc, kot sta CEFR in LASLLIAM.

V četrtem modulu bodo udeleženci pridobili osnovno tehnično znanje o tem, kako vzpostaviti in zaščititi digitalno učno okolje, kaj mora učitelj pripraviti in preveriti pri spletnem učenju in delu z digitalnimi orodji, kako ravnati v primeru tehničnih težav, kako lahko učitelj zavarujejo učno okolje (varstvo podatkov). Na vsa ta vprašanja bodo udeleženci dobili odgovore v zadnjem modulu.

Med delavnicami nam bo projektni partner, gostitelj Bildungszentrum Lernen und Technik, pripravil turistični ogled mesta Dresden. Zahvaljujoč Tehnični univerzi v Dresdnu pa bomo lahko podrobneje preučili raziskave in inovacije na področju digitalnega učenja in digitalnih orodij.

Cilji delavnice so opolnomočenje izobraževalcev odraslih za uporabo digitalnega učenja in digitalnih orodij, povezovanje udeležencev iz različnih držav, izmenjavo najboljših praks in okrepitev sodelovanja na področju izobraževanja odraslih na evropski ravni.

Ne oklevajte in nas kontaktirajte za več informacij!

Slovenščina