Projekt

Digitalna orodja in spletno učenje nudijo učencem veliko možnosti za odkrivanje, raziskovanje, razumevanje in utrjevanje novih učnih vsebin. "Digitalna tehnologija ponuja možnost individualnega usposabljanja, ki je najboljša oblika diferenciacije. Njen neomejen potencial nam omogoča, da vsem učečim se ponudimo raznolike, zabavne in čustveno nabite dejavnosti ter jim tako vzbudimo željo po učenju na čim več različnih načinov.".

Digitalne aplikacije in spletna orodja vidimo kot primerne vzpodbude za učenje. Igriv način učenja, ki ga omogoča digitalno področje, pogosto motivira učence in jih vodi k samostojnosti.

Digitalna tehnologija je velika priložnost za vsakogar, ki jo zna izkoristiti. Da bi izkoristili vse priložnosti za vključitev v družbo, pa so postala digitalna znanja življenjsko pomembna. Digitalna vključenost ni pomembna le za dostop do informacij o pravicah, temveč tudi za zdravstveno varstvo, zaposlovanje, finančne in upravne zadeve ter izobraževanje. To za tujce ob prihodu v novo državo predstavlja velik izziv, sploh zaradi neznanja jezika. S tem izzivom se sooča tudi naša ciljna skupina učenk.

Projekt STRENGTH ženskam z migrantskim ozadjem, ki imajo željo po socialni in poklicni vključenosti, ponuja digitalne učne pripomočke, didaktično gradivo in učni načrt s programom usposabljanja za učence, vodje usposabljanj in učitelje ter podporo pri uporabi digitalnega učnega gradiva in digitalnih orodij.

Projekt upošteva posebne pogoje v partnerskih državah, t. j. specifično ciljno skupino žensk z migrantskim ozadjem, njihovo izobrazbo in raven jezikovnih spretnosti v novi državi bivanja. Digitalne učne naloge, ki jih je mogoče vključiti v običajno učenje, se osredotočajo na enakopravno vključevanje v družbo in/ali delo.

Slovenščina