Izobraževalci odraslih

V okviru projekta STRENGTH je bilo razvito didaktično gradivo in učni načrt s programom usposabljanja za izobraževalce odraslih, s katerim bi ženske z migrantskim ozadjem usposobili za osnovno izobraževanje, jezikovne tečaje ali druge programe usposabljanja, namenjene socialnemu in poklicnemu vključevanju.

Izobraževalcem odraslih so na voljo naslednji izdelki:

  • didaktično gradivo za digitalne učne ure (teme so socialno in poklicno vključevanje, jezikovno usposabljanje in osnovne digitalne kompetence). Na voljo je v obliki PDF datotek v angleškem, nemškem, francoskem in slovenskem jeziku;
  • učni načrt in program za usposabljanje, razvit za izobraževalce odraslih, ki delajo z migrantkami v tečajih izobraževanja odraslih (osnovno izobraževanje, jezikovno usposabljanje, digitalni tečaji ali podobno), in nimajo izkušenj z digitalnim učenjem ali pa ga že uporabljajo, vendar se želijo seznaniti z novimi orodji in metodami. Učni načrt je na voljo v obliki PDF datotek v angleškem, nemškem, francoskem in slovenskem jeziku. Učni program vključuje smernice za izobraževalce odraslih, gradivo ter predstavitev v programu PowerPoint.

Izobraževalci odraslih bodo za uporabo izdelkov potrebovali naslednja znanja, informacije in učno gradivo:

  • znanja s področja poučevanja jezika (po potrebi poznavanje programa LASLLIAM),
  • digitalna znanja za uporabo orodja "LearningApp",
  • dostop do orodja "LearningApp" s potrebnimi pooblastili,
  • družbeno-kulturne kompetence,
  • kompetence za dodeljevanje nalog in vodenje.

Ali ste učitelj pismenosti in/ali drugega tujega jezika za priseljence?

Lasslliam_2 Ta simbol boste našli pri tistih vajah A1, ki so namenjene pridobivanju kompetenc LASLLIAM. LASLLIAM pomeni Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants. Koncept je leta 2022 uvedel Svet Evrope. (Referenčni vodnik je na voljo na tej spletni strani: https://rm.coe.int/prems-008922-eng-2518-literacy-and-second-language-learning-couv-texte/1680a70e18)
 
LASLLIAM poleg skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (CEFR) opisuje štiri področja kompetenc v drugem jeziku, vključno s področjem pismenosti, in se z njim prekriva.

Več informacij je na voljo v didaktičnih dokumentih.
Slovenščina