Testiranje tretjega sklopa digitalnih učnih nalog na Ljudski univerzi Celje

V okviru projekta STRENGTH smo s pomočjo LearningApps razvili naloge o digitalni varnosti. Oktobra so nam pomagale ženske iz programa "Začetna integracija priseljencev (ZIP) - (Initial Integration of Immigrants)", kjer se učijo slovenskega jezika, spoznavajo slovensko kulturo, zgodovino in družbo. Med testiranjem so se ženske srečale s pastmi, ki se pojavljajo pri ... Preberi več

Tretji krog testiranja učnih aplikacij oktobra 2023 z Bildungszentrum Lernen+Technik gGmbH Dresden / Dresden

Na učnih aplikacijah, razvitih v okviru projekta STRENGTH, smo preizkusili še 3 učne vaje. Naloge iz učnih pripomočkov so bile uporabljene v tečajih projektov "Migrantke preprosto močne v vsakdanjem življenju (MiA)". Vse vaje se nanašajo na svet dela in tri na to, kako se spoprijeti s težavami, ki jih povzroča delo, ter na to, kako se spoprijeti s težavami, ki jih ... Preberi več

Tretji krog testiranja LearningApps oktobra 2023 s Cap Ulysse / Bordeaux / Francija

Na učnih aplikacijah, razvitih v okviru projekta STRENGTH, smo preizkusili še 4 učne vaje. Tri od naših novih učnih aplikacij so bile ustvarjene na temo socialne vključenosti v novi državi bivanja. Nanašajo se na državljanstvo, socialno in poklicno mreženje ter pomembne organizacije v Bordeauxu/Franciji. Druga učna aplikacija se nanaša na ... Preberi več

Drugi krog testiranja LearningApps aprila in maja 2023 z Orient Expressom / Dunaj / Avstrija

V spomladanskem semestru 2023 smo v učnem centru Orient Express pilotno preizkusili več novih učnih aplikacij, razvitih v okviru projekta STRENGTH. Eno od preizkušenih učnih področij je bilo "zanikanje in pogajanje v vsakdanjem življenju". Na začetku je kolega učitelj izrazil pomisleke glede vsebine LearningApps na tem področju, ki je bila ... Preberi več

Slovenščina