Projekt STRENGTH zagotavlja možnosti digitalnega učenja ženskam z migracijskim ozadjem, ki v novi državi bivanja obvladajo jezik na začetni ravni in se soočajo z izobraževalnimi težavami. Učenke lahko neposredno dostopajo do naše strani LEARNERS in najdejo več kot 300 vaj s štirih različnih področij, ki spodbujajo socialno in poklicno vključenost.

Projekt STRENGTH je namenjen tudi trenerjem in učiteljem, ki predlagajo didaktično gradivo in učni načrt z okvirom usposabljanja, kako okrepiti uporabo digitalnih orodij in spletnega učenja pri usposabljanju s ciljno skupino. Na ta način so oboji , učitelji in učenci, podprti pri uporabi digitalnega učnega gradiva in digitalnih orodij.

Projekt upošteva posebne pogoje v partnerskih državah, t. j. specifično ciljno skupino žensk z migrantskim ozadjem, njihovo izobrazbo in raven jezikovnih spretnosti v novi državi bivanja. Digitalne učne naloge, ki jih je mogoče vključiti v običajno učenje, se osredotočajo na enakopravno vključevanje v družbo in/ali delo.

Slovenščina