Učeči se odrasli

V okviru našega projekta smo razvili več kot 300 brezplačnih digitalnih nalog na temo socialne vključenosti in poklicnega vključevanja, jezikovnega usposabljanja in osnovnih digitalnih kompetenc: od nalog z več možnimi odgovori, nalog iskanje parov in naloge z vstavljanjem ustreznih besed do nalog za razumevanje branja in poslušanja.

Digitalne vaje so na voljo za jezikovne ravni A1, A2, B1, B2 ter LLASIAM 2, 3 in 4. Uporabo digitalnih nalog morajo spremljati in pri njihovi uporabi pomagati izobraževalci odraslih.

 

Oznaka ikone

Gremo!

Slovenščina