Cilji

Projekt STRENGTH WOMEN ima 4 ambiciozne cilje, ki jih je potrebno doseči v treh letih (2021−2024):

1 pridobiti vpogled v stanje in potrebe po ukrepanju pri izvajanju Evropskega okvira digitalnih kompetenc (DigComp) med nizkokvalificiranimi ženskami z migrantskim ozadjem v partnerskih državah;
2 razviti merila in smernice za digitalno učenje za ženske z migrantskim ozadjem ter jih predstaviti na aplikativen način;
3 razvijanje, testiranje po državah in uporaba digitalnih učnih tem za usposabljanje nizkokvalificiranih žensk z migrantskim ozadjem;
4 razviti učne načrte za učitelje in pedagoško osebje za uporabo digitalnih učnih pripomočkov ter jih preizkusiti na LTTA.
Slovenščina