Cilji

Projekt STRENGTH ima 4 ambiciozne cilje, ki jih je treba doseči v treh letih (2021−2024):

1 Pridobiti vpogled v stanje in potrebe po ukrepanju pri izvajanju evropskega okvira digitalnih kompetenc (DigiComp) med ženskami z migrantskim ozadjem v osnovnem izobraževanju v partnerskih državah.
2 Razviti merila in smernice za digitalno učenje pri usposabljanju žensk z migrantskim ozadjem ter jih predstaviti na uporaben način.
3 Razviti, preizkusiti in izvesti digitalne učne naloge pri usposabljanju žensk z migrantskim ozadjem v osnovnem izobraževanju, jezikovnih tečajih ali drugih usposabljanjih, usmerjenih v socialno in poklicno vključevanje.
4 Razviti učni načrt in program usposabljanja za vodje usposabljanja in pedagoško osebje za uporabo digitalnih učnih pripomočkov v njihovem poklicnem življenju s poudarkom na posebni ciljni skupini. Program usposabljanja bo preizkušen na srečanju LTTA (Learning, Teaching, Training Activities) v nemškem Dresdnu.
Slovenščina