Varstvo osebnih podatkov

Naše podjetje zelo resno obravnava varstvo osebnih podatkov. Želimo, da veste, kdaj hranimo katere podatke in kako jih uporabljamo. Pri ravnanju z osebnimi podatki in njihovi obdelavi upoštevamo zahteve Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in novega zveznega zakona o varstvu podatkov (DPA).

Podatki o uporabi
Za uporabo našega spletnega mesta načeloma ni treba razkriti osebnih podatkov. Vsakič, ko dostopate do ene od naših strani, se podatki o vašem obisku spletnega mesta shranijo v dnevniško datoteko. Naš spletni gostitelj nam da na voljo te dnevniške datoteke in obdelane statistične podatke o uporabi. Ti podatki niso osebni, zato ne moremo izslediti, kateri uporabnik je dostopal do katerih podatkov. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po elektronski pošti) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Kontaktni podatki
Za določene ponudbe in storitve v posameznih primerih potrebujemo osebne podatke. V tem primeru bomo podatke, ki jih posredujete prostovoljno - na primer po elektronski pošti -, uporabili le za namen, ki ste ga zahtevali, na primer za vzpostavitev stika z vami. Ne bomo jih posredovali tretjim osebam.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo v skladu s členom 15 ff GDPR pravico do obveščenosti, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora glede obdelave svojih podatkov.

Poleg tega je v skladu s čl. 13(2)(c) GDPR imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico, da v prihodnosti prekličejo svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, če obdelava temelji na členu 13(2)(c) GDPR. 6(1)(a) ali čl. 9(2)(a) SUVP. Zakonitost obdelave se izvaja na podlagi privolitve, dokler preklic nanjo ne vpliva. Vendar ima preklic običajno za posledico, da namena, za katerega so bili podatki zbrani, ni mogoče izpolniti. Za uveljavljanje pravic je potrebna pisna oblika. V ta namen se obrnite na nas po elektronski pošti na naslov bz@lernen-technik.de.

Brisanje podatkov
Osebni podatki bodo izbrisani, če namen njihovega shranjevanja ne velja več in če noben pravni standard (npr. glede zakonsko določenega obdobja hrambe) ne zahteva hrambe podatkov. Pri tem so izpolnjene zahteve iz člena 3(1)(a) Direktive 95/46/ES, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. 17 GDPR v povezavi s členom 35 BDSG. Če izbris ni mogoč zaradi zakonskih, pogodbenih ali komercialnih razlogov ali razlogov iz davčne zakonodaje, se lahko obdelava podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, omeji. Za uveljavljanje pravice je potrebna pisna oblika.

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov
Družba zagotavlja pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s čl. 20 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV. Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico prejeti kopijo svojih pb podatkov v standardni strojno berljivi obliki datoteke.

Povezave do spletnih mest drugih ponudnikov
Naša domača stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Nimamo vpliva na to, ali njihovi upravljavci spoštujejo predpise o varstvu podatkov. Upoštevajte izjavo o omejitvi odgovornosti.

Odgovorna oseba v smislu GDPR
Christina Göbel

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Christina Göbel, Wiener Straße 43, 01219 Dresden, Germany
Telefon: +49 351 4175304-0
Faks: +49 351 4175304-9
E-pošta: bz@lernen-technik.de

Slovenščina