Začetek usposabljanja, povezanega s STRENGTH

Prejšnji teden smo začeli z novim usposabljanjem, pri katerem smo uporabili izobraževalne vsebine projekta STRENGTH. Tečaj je namenjen ženskam, ki so pred kratkim prispele v Francijo, so prikrajšane za izobraževanje ter imajo nizko stopnjo znanja francoščine.

Cilji usposabljanja so izboljšati znanje francoskega jezika, okrepiti digitalne kompetence ter povečati socialno in poklicno vključenost. Do božiča bomo izvedli približno 50 ur tečaja, in sicer vsak torek in četrtek dopoldne.

Kot izvajalci usposabljanja smo pogosto naleteli da ženskam manjkajo spretnosti in znanja o digitalnih pripomočkih, kakor tudi o tem, kako jih uporabljati za opravljanje administrativnega dela, komunikacijo v poklicnem in/ali vsakdanjem okolju, spremljanju šolanja njihovih otrok, iskanju ustreznih informacij na spletu itd. Te kompetence so ključnega pomena za naše udeležence, da lahko v novi družbi in državi postanejo samostojni ter dosežejo socialno in poklicno vključenost.

S tem namenom ima vsak udeleženec, v sodelovanju z Action Numérique Solidaire s sedežem v Parizu, možnost vaditi na starem in obnovljenem računalniku. Ob koncu tečaja bo vsak udeleženec obdržal računalnik za zasebno uporabo.

Cilj projekta STRENGTH je okrepiti digitalne kompetence naših učencev pri oblikovanju spletnih učnih enot na aplikacijah LearningApps in drugih digitalnih orodjih. Zaživeli smo, da bi preizkusili prve vaje na LearningApps na temo državljanstva - ženske so bile motivirane in vpletene. Ob koncu projekta bo na domači strani projekta zainteresiranim učiteljem in trenerjem na voljo 80 učnih enot na 4 različne teme!

Slovenščina