Vrednotenje razvitih učnih dogovorov

V okviru rezultatov 3 smo razvili štiri učne teme za učno področje "Splošna usposobljenost za trg dela". V tečajih pri projektih "Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA)" in "Stark im Beruf" smo uporabili naloge iz ustvarjenih učnih tem. Ženske so pokazale motiviranost in zavzetost.

S projektom "Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA)" želimo okrepiti in spodbuditi migrantke, da si samozavestno ustvarijo svoje življenje v Nemčiji. Za njih so organizirani tečaji o izobraževalnem sistemu v Nemčiji, uporabi računalnika, krepitvi samozavesti, utrjevanju nemškega jezika in drugih temah.

Projekt "Stark im Beruf" je namenjen materam priseljenkam. Cilji tečajev v okviru projekta so izboljšati znanje nemškega jezika za potrebe zaposlitve, okrepiti digitalne kompetence, poudariti možnosti za zaposlitev in izboljšati vključevanje na trg dela.

Učitelji v projektih vedno znova ugotavljajo, da materam primanjkuje spretnosti in znanj o digitalnih orodjih, nevešče pa so tudi pri tem, kako to znanje uporabiti za iskanje ustreznih informacij na internetu, komunicirati v profesionalnem in/ali vsakdanjem okolju itd.

Cilj projekta STRENGTH je okrepiti digitalne spretnosti žensk z migrantskim ozadjem s spletnimi učnimi nalogami v digitalnem orodju "LearningApps".

V raziskavi, v kateri so morali oceniti digitalno orodje "LearningApps", so sodelovali izvajalci tečajev v projektih "Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA)" in "Stark im Beruf".

Slovenščina