Drugo srečanje v okviru transnacionalnega projekta

Celje, Slovenija (december 2022)

Partnerji projekta #STRENGTH programa Erasmus+ so se drugič osebno srečali v Celju.

Srečanje je bilo zelo produktivno, saj smo si izmenjali informacije o dosedanjih rezultatih in dejavnostih v okviru rezultata 3 ter sodelovali pri pripravi učnih vsebin za krepitev digitalnih kompetenc naših udeleženk. Poleg tega smo se pogovarjali o nadaljnjih korakih pri rezultatu 3 in rezultatu 4.

Digitalne učne naloge bodo na voljo na aplikaciji #learningapps – majhna predstava o tem: Tukaj je učna naloga o razliki med študijem, dualnim usposabljanjem in usposabljanjem v šoli.
https://learningapps.org/watch?v=pbqnyb7b322

Slovenščina