Testiranje LearningApps s Cap Ulysse / Francija / Bordeaux

Pri spomladanskem usposabljanju o socialnem in poklicnem vključevanju smo preizkusili 4 učne aplikacije projekta STRENGTH. Cilji usposabljanja so izboljšanje kompetenc francoskega jezika, krepitev digitalnih kompetenc ter povečanje socialne in poklicne vključenosti. V marcu in aprilu 2023 je bilo izvedenih 49 ur tečaja. Pri tem usposabljanju smo uporabili LearningApps za utrjevanje in preverjanje znanja učencev.

Preizkusite jih!

Ob koncu projekta bo razvitih 80 učnih enot o temah:

  • svet dela,
  • socialna vključenost,
  • učenje jezika v novi državi gostiteljici,
  • osnovna digitalna znanja.
Slovenščina