Testiranje in vrednotenje učnih dogovorov z Bildungszentrum Lernen+Technik gGmbH Dresden / Nemčija / Dresden

V okviru rezultata 3 smo razvili osem učnih tem za učno področje "Splošna usposobljenost za svet dela". Naloge iz učnih tem so bile uporabljene v tečajih projektov "Migrantke preprosto močne v vsakdanjem življenju (MiA)".

Cilj projekta STRENGTH je okrepiti digitalne kompetence žensk z begunskim ali migrantskim ozadjem s spletnimi učnimi nalogami v digitalnem orodju "LearningApps".

Inštruktorji projekta "Migrantke preprosto močne v vsakdanjem življenju (MiA)" so sodelovali v raziskavi, v kateri so morali oceniti digitalno orodje "LearningApps".

Preizkusite jih!

Slovenščina