Testiranje digitalnih učnih enot na Ljudski univerzi Celje

V okviru rezultata 3 projekta Erasmus+ STRENGTH, katerega glavni cilj je krepiti digitalne kompetence pri ženskah z migrantskim ozadjem, smo s pomočjo aplikacije LearningApps razvili naloge za štiri različne učne teme za učni sklop Usposobljenost za osnovno uporabo digitalnih naprav pri vključevanju v družbo. Pri testiranju drugega sklopa nalog v aprilu so nam na Ljudski univerzi Celje pomagale udeleženke programa »Začetna integracija priseljencev (ZIP)«, v okviru katerega se učijo slovenskega jezika, spoznavajo slovensko kulturo, zgodovino in družbo. Pri testiranju so ženske pokazale veliko motivacije in zainteresiranosti za delo.

Ustvarili smo naloge za 4 učne teme:

Preizkusite jih!

Slovenščina