Drugi krog testiranja LearningApps aprila in maja 2023 z Orient Expressom / Dunaj / Avstrija

V spomladanskem semestru 2023 smo v učnem centru Orient Express pilotno preizkusili več novih učnih aplikacij, razvitih v okviru projekta STRENGTH.

Eno od preizkušenih učnih področij je bilo "zanikanje in pogajanje v vsakdanjem življenju". Na začetku je kolega trener izrazil pomisleke glede vsebine učnih aplikacij na tem področju, ki naj bi bila preveč vznemirljiva (vključevala je izkušnje z diskriminacijo v javni sferi). Na splošno učne enote obravnavajo preproste situacije, ki jih navdihujejo izkušnje iz resničnega življenja. Na primer situacije, ki so jih doživeli med vožnjo z javnim prevozom itd. Trdimo, da se je treba naučiti, kako strogo, a vljudno reči "ne" in se postaviti zase. K sreči so najjasnejše povratne informacije prišli od učencev: pozdravili so spoznavanje in urjenje načina verbalnega odgovarjanja v neprijetnih situacijah.

Učne enote v nemščini smo pripravili za jezikovno raven A1. Testiranje s skupino udeleženk na stopnji A1 pa je pokazalo, da je bila pismenost udeleženk, višja od pričakovane, saj so zasnovane naloge rešile brez večjih težav. Vse udeleženke skupine so svoje bralne in pisne spretnosti kot odrasle pridobile v nemščini, ki pa ni njihov materni jezik, temveč njihov drug jezik. Vse nadaljnje učne enote so bile ustvarjene za učenje besedišča in bralnega razumevanja.

Zelo dobre rezultate pri razumevanju in poznejšem samostojnem delu ter učenju z digitalnimi nalogami na prenosnih računalnikih smo dosegli tako, da smo pri obravnavi učnih enot delali v skupini. Naloge smo projicirali in jih reševali skupaj. To je bila dobra priprava na kasnejše samostojno reševanje nalog na prenosnih računalnikih.

Udeleženke se lahko soočajo z veliko različnimi izzivi, kot so pomanjkljiva raven pismenosti, jezikovnega znanja, pomanjkanje digitalnih kompetenc, ki vključujejo tudi "fizično" rokovanje z digitalnimi napravami, kot so miška, zaslon na dotik in tipkovnica, usklajevanje obeh rok ter usklajevanje vizualnih in taktilnih funkcij. Na primer naloga ene od učnih enot je bila povezovanje besede s sliko. Začetna težava se je pojavila pri ravnanju z miško in prenosnim računalnikom, saj je z eno roko bilo potrebno prestaviti kurzor miške na določen predmet, nato pa z drugo roko klikniti, zadržati in prenesti predmet na pravo mesto. Ta osnovna veščina je bila za udeleženke velik izziv, saj imajo mnoge med njimi zelo malo ali skoraj nič prakse pri uporabi računalnika.

Druga naloga je bila pisanje besed iz ponujenega besedišča glede na pisno predlogo. Ta posebna učna enota prikazuje sliko z besedo spodaj, ki bi jo naj udeleženka prepisala. Na sliki je razložen pomen besede. Pri tem je bil velik izziv delo s tipkovnico, zlasti iskanje tipk »space« in »shift« ter zapis velikih tiskanih črk. Te osnovne digitalne kompetence je potrebno samostojno in redno vaditi.

Vaje z več možnostmi izbire so se zdele lažje, vendar so vključevale bolj zapleteno vsebino, ki so jih reševale po korakih. Izzivi je bil slediti korakom v pravilnem vrstnem redu; najprej je bilo treba klikniti na modro kljukico, nato pa še na modro puščico za naslednjo nalogo.

Trener, ki je pripravil učne enote, zelo ceni funkcijo (LearningApp). "pretvorba besedila v zvok", ki je v veliko pomoč pri urjenju spretnosti branja (in pisanja). V praksi se je ta funkcija izkazala za uporabno pri naslednjih vajah:

Vrsta vaje A: vaja prikazuje sliko, tri besede pa je mogoče poslušati. Izbrati je treba pravo besedo, ki opisuje sliko. Gre za učenje besedišča in ne pisanja.

Vrsta vaje B: pri vaji je namesto slike prikazana napisana beseda, tri besed pa lahko poslušate, nato pa morate izbrati pravo besedo.

Vrsta vaje C: pri tej vaji je beseda posneta v zvočnem zapisu, možnosti izbire pa so podane v pisni obliki.

Omejitve: dolge povedi ali kratki odstavki so predolgi za funkcijo "pretvorba besedila v zvok". Kadar je treba pretvoriti več besedila, je umetni glas preveč monoton.

To testiranje je ponovno dokazalo, da je potrebno udeleženke spodbujati in podpirati pri pogostejšem samostojnem izvajanju zgoraj navedenih osnovnih digitalnih kompetenc. To je še razlog več, da te naloge vključimo v učne enote.

Slovenščina