Opis

PROJEKTI INTEGRACIJE morajo biti usmerjeni k VKLJUČEVANJU v DRUŽBO in SVET DELA.

DIGITALNO OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE je predpogoj za ENAKOPRAVNO UDELEŽBO v MEDIJSKI DRUŽBI. 


Projekt z razvojem, preizkušanjem in izvajanjem digitalnih učnih pripomočkov podpira migrantke z nizkimi kvalifikacijami pri vključevanju v družbo in svet dela.

Projektna mreža pri svojem delu in oblikovanju rezultatov upošteva posebne pogoje v partnerskih državah − specifičnost ciljne skupine žensk z migracijskim ozadjem, raznolikost držav izvora migrantk, usmerjenost integracijskih dejavnosti s poudarkom na enakopravnem vključevanju v družbo in/ali delo.

Slovenščina