Testiranje digitalnih učnih nalog na Ljudski univerzi Celje

V okviru rezultata 3 projekta Erasmus+ STRENGTH, katerega glavni cilj je krepitev digitalnih kompetenc pri ženskah z migracijskim ozadjem, smo s pomočjo LearningApps razvili naloge za štiri različne učne enote za učno področje "Kvalifikacija za osnove uporabe digitalne naprave za sodelovanje v družbi". Pri preizkušanju drugega sklopa nalog smo se odločili, da jih bomo preizkusili v ... Preberi več

Testiranje in vrednotenje učnih nalog na Bildungszentrum Lernen+Technik gGmbH Dresden / Nemčija / Dresden

V okviru rezultata 3 smo razvili osem učnih dogovorov za učno področje "Splošna usposobljenost za svet dela". Naloge iz učnih dogovorov so bile uporabljene v tečajih projektov "Migrantke preprosto močne v vsakdanjem življenju (MiA)". Cilj projekta STRENGTH je okrepiti digitalne kompetence, ki jih bodo v okviru projekta pridobile ženske, ki živijo v vsakdanjem življenju, in sicer na področju ... Preberi več

Testiranje LearningApps s Cap Ulysse / Francija / Bordeaux

Na spomladanskem usposabljanju 2023 o socialnem in poklicnem vključevanju smo preizkusili še 4 učne aplikacije projekta STRENGTH. Cilji usposabljanja so izboljšanje kompetenc francoskega jezika, krepitev digitalnih kompetenc ter povečanje socialne in poklicne vključenosti. V marcu in aprilu 2023 je bilo izvedenih 49 ur tečaja. Pri tem usposabljanju smo uporabili LearningApps, s katerimi smo lahko ... Preberi več

Drugo mednarodno projektno srečanje

Celje, Slovenija (december 2022) Partnerji projekta #STRENGTH programa Erasmus+ so se drugič osebno srečali v Celju. Srečanje je bilo zelo produktivno, saj smo si izmenjali informacije o dosedanjih rezultatih in dejavnostih v okviru rezultata 3 ter sodelovali pri pripravi učnih vsebin za krepitev digitalnih kompetenc naših udeleženk. Poleg tega smo se pogovarjali o ... Preberi več

Testiranje ustvarjenih učnih tem

V okviru rezultatov 3 smo razvili štiri učne teme za učno področje "Splošna usposobljenost za trg dela". V tečajih pri projektih "Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA)" in "Stark im Beruf" smo uporabili naloge iz ustvarjenih učnih tem. Ženske so pokazale motiviranost in zavzetost. ... Preberi več

Slovenščina